DEFTACS - KDO JSME?

DEFTACS - KDO JSME?

Společnost DEFTACS a.s. poskytuje komplexní služby v oblasti bezpečnosti. Svým klientům poskytujeme služby na míru. V rámci bezpečnostního poradenství, navrhujeme nalézt řešení vzniklých situací a potřeb klienta. Díky naší partnerské síti působíme také v zahraničí, a proto můžeme našim klientům poskytovat bezpečnostní služby také v dalších zemích.

Základní principy naší činnosti:

◉ komplexní a ekonomický přístup k bezpečnosti
◉ princip právní a normativní shody
◉ vysoká profesní a odborná úroveň
◉ diskrétnost, loajálnost a ochrana informací zákazníka
◉ nezávislost

Služby a produkty, které svým zákazníkům poskytujeme, jsou postaveny na vysoké úrovni znalostí a profesionalitě. Dále jsou rozvíjeny na vzájemné důvěře, odpovědnosti a ochraně poskytnutých informací. Bezpečnostní systém implementujeme vždy podle potřeb zákazníka a to v celém jeho optimalizovaném komplexním rozsahu nebo v rámci specializovaného bezpečnostního subsystému či jeho specifické části.

Zpravidla implementaci bezpečnostního systému provádíme následujícími kroky:
1/ Analýza chráněných aktiv a rizik
2/ Vypracování bezpečnostní politiky
3/ Vypracování návrhu bezpečnostního systému a projekce jeho jednotlivých částí
4/ Projektové řízení implementace bezpečnostní politiky a jednotlivých dílčích projektů
5/ Zajišťování řízení, supervize, realizace, údržba a zdokonalování bezpečnostního systému
Postupy implementace jednotlivých produktů a služeb jsou certifikovány podle odborných norem a norem ISO. Dále jsou zdokonalovány na základě zkušeností a analýz z bezpečnostních incidentů a odstraňování jejich následků jak v ČR, tak i v zahraničí.

U každého potenciálního zákazníka je vždy primární otázkou, jakým způsobem je ochrana osob, majetku a informací organizována a zajištěna. Je zcela na místě položit si také základní otázky:
◉ Splňujeme v oblasti bezpečnosti vůbec požadavky vyplývající z právních norem?
◉ Řídíme se při zajišťování bezpečnosti odbornými technickými normami?
◉ Byl náš bezpečnostní systém vytvořen na základě analýzy rizik?
◉ Je analýza rizik aktuální?
◉ Má naše firma bezpečnostní politiku, která je pravidelně aktualizována?
◉ Jaké je skutečné postavení bezpečnostního managementu či bezpečnostního manažera v organizační struktuře?
◉ Je účinnost bezpečnostního systému ověřována auditní a kontrolní činností?
◉ Máme pro oblast bezpečnostního a krizového řízení samostatný rozpočet?
◉ Víme kolik nás bezpečnost stojí a uvědomujeme si kolik nás může skutečně stát její absence?
◉ Je hodnocení bezpečnosti součástí porad vedení (managementu)?
Na výše uvedené otázky odpoví provedený audit, který může být zaměřen komplexně na celou oblast security a safety nebo její dílčí části. Jeho provedení ověří reálné parametry Vašeho bezpečnostního systému a podpoří optimalizaci nákladů na jeho provoz. Pokud bezpečnostní systém nemáte a teprve jej plánujete budovat nebo jej máte zastaralý a plánujete jeho rekonstrukci, zajistíme Vám některou z forem bezpečnostních analýz a následné projektování bezpečnostních opatření.

AKCE

AKCE BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Nabídka služeb komplexního bezpečnostního poradenství a provedení bezpečnostní analýzy nyní s akční slevou 20% !

PŘIHLÁSIT

AKCE DETEKTOR LŽI

Akční cena 15 000 Kč bez DPH. Nabízíme služby vyšetření na detektoru lži (Polygrafu). Jedná se o metodu, která může pomoci zvláště v počátečních operativních fázích vyšetřování, kdy se stanovují a ověřují vyšetřovací verze a stanovuje se směr a postup pátrání.

PŘIHLÁSIT

VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ V ZAHRANIČÍ

Nabízíme službu Vyhledávání obchodních partnerů, kdy podle požadavků klienta vyhledáme potencionální zahraniční partnery. Můžeme také objektivně prověřit konkrétní společnost a komplexně zajistit úvodní obchodní jednání o navázání budoucí spolupráce.

PŘIHLÁSIT