DEFTACS - KDO JSME?

DEFTACS - KDO JSME?

Společnost DEFTACS a.s. vznikla v roce 2011 a jejím hlavním úkolem je poskytování komplexních služeb v oblasti komerční bezpečnosti. V rámci bezpečnostního poradenství, po provedené bezpečnostní analýze, navrhujeme efektivní řešení vzniklých či nástavajících situací a dalších různých potřeb klienta. Díky partnerské síti působíme také v zahraničí, a proto můžeme našim klientům poskytovat bezpečnostní služby i v dalších zemích.


Základní principy naší činnosti:

◉ komplexní a ekonomický přístup k bezpečnosti
◉ princip právní a normativní shody
◉ vysoká profesní a odborná úroveň
◉ diskrétnost, loajálnost a ochrana informací zákazníka
◉ nezávislost

Služby a produkty, které svým zákazníkům poskytujeme, jsou postaveny na vysoké úrovni odborných znalostí a profesionalitě. Dále jsou rozvíjeny na vzájemné důvěře, odpovědnosti a ochraně poskytnutých informací. Bezpečnostní systém implementujeme podle potřeb zákazníka a to v optimalizovaném komplexním rozsahu nebo v rámci specializovaného bezpečnostního subsystému či jeho specifické části.


Zpravidla implementaci bezpečnostního systému provádíme následujícími kroky:

◉ Analýza chráněných aktiv a rizik
◉ Vypracování bezpečnostní politiky
◉ Vypracování návrhu bezpečnostního systému a projekce jeho jednotlivých částí
◉ Projektové řízení implementace bezpečnostní politiky a jednotlivých dílčích projektů
◉ Zajišťování řízení, supervize, realizace, údržba a zdokonalování bezpečnostního systému
Postupy implementace jednotlivých produktů a služeb jsou certifikovány podle odborných norem a norem ISO. Dále jsou zdokonalovány na základě zkušeností a analýz z bezpečnostních incidentů a odstraňování jejich následků.


U každého potenciálního zákazníka je vždy primární otázkou, jakým způsobem je ochrana osob, majetku a informací organizována a zajištěna. Je zcela na místě položit si základní otázky:

◉ Splňujeme v oblasti bezpečnosti vůbec požadavky vyplývající z právních norem?
◉ Řídíme se při zajišťování bezpečnosti odbornými technickými normami?
◉ Byl náš bezpečnostní systém vytvořen na základě analýzy rizik?
◉ Je analýza rizik aktuální?
◉ Má naše firma bezpečnostní politiku, která je pravidelně aktualizována?
◉ Jaké je skutečné postavení bezpečnostního managementu či bezpečnostního manažera v organizační struktuře?
◉ Je účinnost bezpečnostního systému ověřována auditní a kontrolní činností?
◉ Máme pro oblast bezpečnostního a krizového řízení samostatný rozpočet?
◉ Víme kolik nás bezpečnost stojí a uvědomujeme si kolik nás může skutečně stát její absence?
◉ Je hodnocení bezpečnosti součástí porad vedení (managementu) firmy?

Na výše uvedené otázky odpoví provedená analýza, která může být zaměřena komplexně na celou oblast security a safety nebo její dílčí části. Její provedení ověří reálné parametry Vašeho bezpečnostního systému a podpoří optimalizaci nákladů na jeho provoz.

Pokud bezpečnostní systém nemáte a teprve jej plánujete budovat nebo jej máte zastaralý a plánujete jeho rekonstrukci, pro­vedeme některou z forem bezpečnostních analýz a následné projektování bezpečnostních opatření.

AKCE

AKČNÍ NABÍDKA ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ

Provádíme návrhy, dodávky s montáží zabezpečovacích systémů včetně kamerových systémů dle aktuální nabídky se slevou až 30% !

PŘIHLÁSIT

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Komplexní bezpečnostní poradenství nabízíme nyní s akční slevou až 30% !

PŘIHLÁSIT

VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ V ZAHRANIČÍ

Nabízíme službu Vyhledávání obchodních partnerů, kdy podle požadavků klienta vyhledáme vhodné potencionální zahraniční partnery pro různé obory v zájmové lokalitě.

PŘIHLÁSIT