PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ

Zcela běžnou součástí manažerského způsobu řízení organizací je využití poradenských firem. Nabízíme poradenství v oblasti komplexní bezpečnosti a také odborné poradenství v oblasti zahraničního obchodu.

Díky komplexnosti námi poskytovaných služeb v oblasti bezpečnosti je oblast poradenství zaměřena nejen pro koncové zakázky, ale například i pro firmy zajišťující facility management.

V rámci poskytování služeb v oblasti bezpečnostního poradenství zajišťujeme: ◉ zpracování komplexní bezpečnostní politiky organizace ◉ návrh bezpečnostního systému ◉ zpracování bezpečnostních analýz a projektů ◉ aplikace systému ochrany utajovaných informací, včetně zpracování veškerých dokumentů požadovaných zákonem č. 412/2005 Sb. a prováděcími vyhláškami NBÚ ◉ zpracování návrhu systému technického zabezpečení objektu (varianty řešení, technologie, náklady) ◉ audit bezpečnostního systému organizace nebo jeho části ◉ audit ochrany utajovaných informací ◉ audit ochrany osobních údajů ◉ bezpečnostní audit nebo kontrola kvality výkonu strážní služby, periodické kontroly výkonu strážní služby ◉ audit bezpečnosti informačního systému a služby v oblasti bezpečnosti informačního systému ◉ bezpečnostní vzdělávání a školení ◉ posouzení nabídek pro dodávky bezpečnostních technologií a služeb, servisních a dodavatelských smluv ◉ převzetí dodávek (díla) od montážních firem zajišťujících instalaci bezpečnostních technologií včetně revize zařízení ◉ krizové řízení ◉ havarijní plánování ◉ zajištění realizace bezpečnostních projektů metodou systémové integrace
Zpravidla implementaci bezpečnostního systému provádíme v těchto krocích: ◉ Analýza chráněných aktiv a rizik ◉ Vypracování bezpečnostní politiky ◉ Vypracování návrhu bezpečnostního systému a projekce jeho jednotlivých částí ◉ Projektové řízení implementace bezpečnostní politiky a jednotlivých dílčích projektů ◉ Zajišťování řízení, supervize, realizace, údržba a zdokonalování bezpečnostního systému Postupy implementace jednotlivých produktů a služeb jsou certifikovány podle odborných norem a norem ISO. Jsou dále zdokonalovány na základě zkušeností a analýz z bezpečnostních incidentů a odstraňování jejich následků jak v ČR, tak i v zahraničí.
U každého potenciálního zákazníka je vždy zásadní otázkou, jakým způsobem je ochrana osob, majetku a informací organizována a zajištěna. Je zcela na místě položit si také základní otázky: ◉ Splňujeme v oblasti bezpečnosti vůbec požadavky vyplývající z právních norem? ◉ Řídíme se při zajišťování bezpečnosti odbornými technickými normami? ◉ Byl náš bezpečnostní systém vlastně vytvořen na základě analýzy rizik? ◉ Je analýza rizik aktuální? ◉ Má naše firma bezpečnostní politiku, která je pravidelně aktualizována? ◉ Jaké je skutečné postavení bezpečnostního managementu či bezpečnostního manažera v organizační struktuře? ◉ Je účinnost bezpečnostního systému ověřována auditní a kontrolní činností? ◉ Máme pro oblast bezpečnostního a krizového řízení samostatný rozpočet? ◉ Víme kolik nás bezpečnost stojí a uvědomujeme si kolik nás může skutečně stát její absence? ◉ Je hodnocení bezpečnosti součástí porad vedení? …na tyto a další možné otázky Vám odpoví bezpečnostní audit.
V rámci bezpečnostního poradenství provádíme a zajišťujeme také: ◉ Bezpečnostní studie a projekty ◉ Analýza chráněných aktiv a rizik ◉ Vypracování bezpečnostní politiky ◉ Vypracování návrhu bezpečnostního systému a projekce jeho jednotlivých částí ◉ Projektové řízení implementace bezpečnostní politiky a jednotlivých dílčích projektů ◉ Zajišťování řízení, supervize, realizace, údržba a zdokonalování bezpečnostního systému Další informace o našich službách a Vaše případné dotazy rádi zodpovíme při osobním jednání. Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Bezpečnostní audit Žádný bezpečnostní systém se neobejde bez kontrolních mechanizmů, posuzování kvality i účinnosti a následných korekcí bezpečnostních mechanismů. Po provedení bezpečnostního auditu dostává klient ucelenou objektivní analýzu stavu bezpečnostního systému, včetně adekvátních návrhů pro řešení jeho zkvalitnění. Bezpečnostní audit může být zaměřen komplexně na celou oblast security a safety nebo na její dílčí části. Jeho provedením se ověří reálné parametry Vašeho bezpečnostního systému, což následně umožní optimalizaci nákladů na jeho provoz. Pokud bezpečnostní systém nemáte a teprve jej plánujete budovat nebo jej máte zastaralý a plánujete jeho rekonstrukci, zajistíme Vám některou z forem bezpečnostních analýz a následné projektování bezpečnostních opatření.
Optimálním řešením je vždy audit celého bezpečnostního systému avšak podle požadavků klienta, je možné realizovat audity zaměřené na jednotlivé části, jako jsou například: ◉ informační bezpečnost ◉ technické zabezpečení ◉ fyzická ostraha ◉ režimová ochrana ◉ přeprava finančních hotovostí ◉ manipulace s finančními hotovostmi ◉ ochrana utajovaných informací ◉ ochrana osobních údajů
Při návrhu a provozu bezpečnostního systému má audit řadu využití:
◉ vstupní audit v rámci analýzy před návrhem bezpečnostního systému ◉ audit subsystému ochrany jako součást rizikové analýzy ◉ audit bezpečnostního systému jako nástroj ověření funkčnosti bezpečnostních opatření ◉ periodický audit jako nástroj ovlivnění kvality bezpečnostních opatření ◉ audit jako nástroj kontroly kvality bezpečnostních služeb zajišťovaných dodavatelsky ◉ audit jako forma převzetí technického zabezpečení (inspekce instalace EZS, EPS, CCTV, atd.).
Na základě provedeného bezpečnostního auditu a projektování bezpečnostních opatření také realizujeme a následně i komplexně zajišťujeme Váš bezpečnostní systém. Mimo komplexní řešení zajistíme také řešení dílčích konzultačních a zpracovatelských služeb v celém spektru ochrany osob, majetku a informací, jako například:
◉ ochrana utajovaných informací ◉ ochrana osobních údajů ◉ IT bezpečnost ◉ krizové řízení a havarijní plánování ◉ zpracování studií a projektové dokumentace systému technické ochrany (STO) ◉ outsourcing bezpečnostních specializací a funkcí ◉ outsourcing správy systému technické ochrany (SSTO)

AKCE

AKČNÍ NABÍDKA ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ

Provádíme návrhy, dodávky s montáží zabezpečovacích systémů včetně kamerových systémů dle aktuální nabídky se slevou až 30% !

PŘIHLÁSIT

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Komplexní bezpečnostní poradenství nabízíme nyní s akční slevou až 30% !

PŘIHLÁSIT

VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ V ZAHRANIČÍ

Nabízíme službu Vyhledávání obchodních partnerů, kdy podle požadavků klienta vyhledáme vhodné potencionální zahraniční partnery pro různé obory v zájmové lokalitě.

PŘIHLÁSIT