BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Po důkladné analýze, provedeném bezpečnostním auditu a schváleném návrhu bezpečnostního systému realizujeme kompletní instalace bezpečnostních technologií. Dodáváme elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), elektrické požární systémy (EPS), sledovací systémy (CCTV), systémy kontroly vstupu (SKV), systémy technické ochrany (STP), různé docházkové/přís­tupové/identi­fikační systémy, domovní telefony a další bezpečnostní a související technologie od renomovaných zahraničních i tuzemských výrobců. Co do rozsahu zabezpečíme objekty jako obchodní centra, logistické areály, průmyslové objekty, administrativní budovy, komerční stavby, parkovací domy, kancelářské prostory, rodinné domy a další objekty dle požadavku klienta. Tyto bezpečnostní systémy můžeme rozšířit i o požární smyčku, do které zapojíme požární detektory tak, aby byla splněna „Vyhláška o požární bezpečnosti staveb“. Tímto způsobem lze splnit požadavky vyhlášky s minimálními náklady. Pokud nemáte instalován EZS a nechcete do něho investovat, jsme schopni dodat, a případně i namontovat, autonomní požární hlásiče, které mají zabudovanou sirénu a jsou napájeny z vestavěné baterie. Výše uvedené systémy můžeme dodat kompletně od návrhu optimální konfigurace systému až po vlastní realizaci, tj. rozvody kabelů, instalaci detektorů, oživení systému, vyřešení vzdálené komunikace se systémem, zasílání alarmových hlášení a připojení na pult centrální ochrany (PCO). Kamerové systémy – dodáváme komplexní instalace kamerových systémů (CCTV) na klíč. Od návrhu až po realizaci nalezneme pro klienta vždy optimální řešení jak z hlediska technické úrovně tak i ceny. Nabízíme hybridní záznamové systémy a další vybavení jako jsou bezpečnostní digitální DVR atd. Skryté kamery stacionární i mobilní – návrh, výroba a instalace skrytých kamerových systémů. Pro snímání obrazu se používají miniaturní kamery s dírkovým objektivem, kterým postačí k pohledu otvor o průměru cca 1 mm. Tyto kamery zabudováváme do různých předmětů, které se následně instalují do sledovaného prostoru. Velmi často také kamery instalujeme i do stávajících stavebních konstrukcí. Polohové systémy GPS – zde využíváme různé systémy lokalizace určené pro kontrolu pohybu například osob, automobilů, nákladů či zboží apod. Ochrana proti odposlechům – čím dál, tím více firem si uvědomuje rizika a hrozby spojené s problematikou ochrany proti odposlechu, a proto se aktuálně ochrana proti odposlechu stala pro mnohé organizace nedílnou součástí zcela běžných bezpečnostních opatření. V oblasti ochrany proti odposlechům využíváme různé technologie jako např. Spektrální analyzátory, širokopásmové přijímače, detektory RF pole, přehledové přijímače, analyzátory telefonních linek, detektory nelineárních přechodů. Dále také generátory šumu, rušičky parazitního vyzařování PC, tzv. „Jamery“ rušičky mobilních telefonů apod. V rámci této specifické oblasti provádíme speciální fyzické kontroly, rádiové kontroly a kontroly nelinearit. V této oblasti také velmi úzce spolupracujeme s renomovanými specialisty. Servis bezpečnostních technologií Poskytujeme servisní a poradenské služby v oblasti bezpečnostních technologií. U objektů s fyzickou ostrahou DEFTACS jde o logické a velmi efektivní propojení fyzické a technické bezpečnosti (jediný subjekt tyto technologie obsluhuje i spravuje). Dochází tak k značnému snížení nákladů při zvýšení efektivity a kvality služeb. Dle ČSN se věnujeme především servisu a revizím u těchto technologií: ◉ EZS – zabezpečovací signalizace ◉ EKV – přístupové systémy ◉ CCTV – kamerové systémy ◉ EPS – požární signalizace ◉ ER – evakuační rozhlas Audity technologií V rámci našich služeb provádíme také audity technologií a jejich revize. Šetříme tím investice do přípravy nových technologických řešení, projektů, upgradů a při tom klademe důraz na konkrétní a specifické potřeby klienta. Systémy jsou pak správně dimenzovány, jsou efektivní a finanční prostředky pak nejsou vynakládány zbytečně. Integrační systémy Dokážeme navrhnout a realizovat rozšíření či upgrade stávajících bezpečnostních technologií a služeb a při minimálních investičních nákladech tak využít plně jejich potenciálu. Projektování Projektujeme veškeré bezpečnostní technologie podle konkrétních potřeb klientů včetně detailního nastavení a provázání. Důraz je kladen na efektivní řešení s minimalizací provozních nákladů. Naše systémy jsou navrhovány modulárně s možností rozšiřování. Pozdější zavádění další prvků a tato návaznost pak není spojena s nadměrnými investicemi.

AKCE

AKČNÍ NABÍDKA ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ

Provádíme návrhy, dodávky s montáží zabezpečovacích systémů včetně kamerových systémů dle aktuální nabídky se slevou až 30% !

PŘIHLÁSIT

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Komplexní bezpečnostní poradenství nabízíme nyní s akční slevou až 30% !

PŘIHLÁSIT

VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ V ZAHRANIČÍ

Nabízíme službu Vyhledávání obchodních partnerů, kdy podle požadavků klienta vyhledáme vhodné potencionální zahraniční partnery pro různé obory v zájmové lokalitě.

PŘIHLÁSIT