DETEKTIVNÍ SLUŽBY
A VYŠETŘOVÁNÍ

DETEKTIVNÍ SLUŽBY<br/>A VYŠETŘOVÁNÍ

Svým klientům poskytujeme komplexní detektivní a vyšetřovací služby. Tyto odborné činnosti provádí zkušení profesionálové a to vždy s vysokým stupněm diskrétnosti.

Jedná se například o činnosti jako zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní materiál před správním orgánem nebo soudem, hledání majetku a osob, prověřování stavu fyzických nebo právnických osob, zjišťování informacích týkajících se např. jejich majetkových poměrů, vazeb a kontaktů, zjišťování informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, zjišťování protiprávních jednání ohrožující např. obchodní tajemství a další.

Volíme vždy individuální přístup vůči klientovi i k jed­notlivým případům. Již při úvodním posouzení potřeb klienta stanovíme společně s klientem cíl a navrhneme vhodné efektivní metody. Vzhledem ke spektru naší nabídky služeb je možné využít kombinaci služeb i vlastních způsobů, metod a operativně pátracích prostředků pro maximální zvýšení efektivity a rychlosti vyřešení případu.

Tyto služby dle potřeby zajišťujeme díky našim dlouholetým zkušenostem a zahraničním partnerům také v zahraničí.

AKCE

AKCE DETEKTOR LŽI

Akční cena 15 900 Kč bez DPH. Komplexní vyšetření na detektoru lži (Polygrafu) s cílem vědecky ověřit zda je v odpovědi člověka detekována lež.

PŘIHLÁSIT

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Komplexní bezpečnostní poradenství nabízíme nyní s akční slevou až 30% !

PŘIHLÁSIT

VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ V ZAHRANIČÍ

Nabízíme službu Vyhledávání obchodních partnerů, kdy podle požadavků klienta vyhledáme vhodné potencionální zahraniční partnery v zájmové lokalitě.

PŘIHLÁSIT