DETEKTIVNÍ SLUŽBY
A VYŠETŘOVÁNÍ

DETEKTIVNÍ SLUŽBY<br/>A VYŠETŘOVÁNÍ

Svým klientům poskytujeme komplexní detektivní a vyšetřovací služby. Tyto odborné činnosti provádí zkušení profesionálové vždy s vysokým stupněm diskrétnosti. Jedná se například o činnosti jako zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní materiál před správním orgánem nebo soudem, hledání majetku a osob, prověřování stavu fyzických nebo právnických osob, zjišťování informacích týkajících se např. jejich majetkových poměrů, vazeb a kontaktů, zjišťování informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, zjišťování protiprávních jednání ohrožující např. obchodní tajemství.

Volíme vždy individuální přístup ke klientovi a k jednotlivým případům. Již při úvodním posouzení potřeb klienta stanovíme společně s klientem cíl a navrhneme vhodné metody. Vzhledem ke spektru naší nabídky služeb je možné využít kombinaci služeb i vlastních metod pro zvýšení efektivity vyřešení případu. Díky našim zahraničním kontaktům lze pro klienta zajistit tyto služby i z tak specifických zemí, jako jsou státy bývalého Sovětského svazu, balkánských zemí, blízkovýchodních zemí apod.

AKCE

AKCE BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Nabídka služeb komplexního bezpečnostního poradenství a provedení bezpečnostní analýzy nyní s akční slevou 20% !

PŘIHLÁSIT

AKCE VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ V ZAHRANIČÍ

Nabízíme službu Vyhledávání obchodních partnerů, kdy podle požadavků klienta vyhledáme vhodné potencionální zahraniční partnery.

PŘIHLÁSIT

AKČNÍ NABÍDKA EZS (návrh-dodávka-montáž)

Akční nabídka návrhu, dodávky s montáží EZS včetně kamerového systému se slevou až 30% !

PŘIHLÁSIT