DETEKTOR LŽI

DETEKTOR LŽI

Nabízíme služby vyšetření na detektoru lži – Polygrafu. Jedná se o metodu, která může pomoci zvláště v počátečních operativních fázích vyšetřování, kdy se stanovují a ověřují vyšetřovací verze a stanovuje se směr a postup šetření. S využitím detektoru lži je možné například ověřit pravdivost výpovědi podezřelé osoby či svědka nebo eliminovat nevinné osoby z okruhu podezřelých.


Polygraf
(také označován jako detektor lži) je přístroj, který zaznamenává několik fyziologických veličin (například krevní tlak, srdeční puls, dýchání, elektrický odpor kůže, velikost zornice oka apod.), když je člověku kladena série otázek. Při interpretaci výsledků výstupu polygrafu se využívá forenzní analýzy. Polygraf sám o sobě nedokáže sdělit, zda sledovaná/vyšet­řovaná osoba lhala, nebo ne, závěr musí učinit člověk na základě zjištěných údajů.

Test, trvající obvykle tři až šest hodin, provádí mezinárodně certifikovaní specialisté. Ti kladou vyšetřované osobě otázky, jejichž znění vyšetřované osoby znají předem. Za pozitivní se pak považuje taková reakce, která u testovaného člověka proběhne kladně alespoň ve třech z pěti hodnot (puls, krevní tlak, dýchání, odpor kůže, záchvěvy hlasu).

V případě zájmu o využití této služby si sjednejte schůzku s našimi pracovníky. Cena vyšetření je 15.900,–Kč bez DPH.

AKCE

AKČNÍ NABÍDKA ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ

Provádíme návrhy, dodávky s montáží zabezpečovacích systémů včetně kamerových systémů dle aktuální nabídky se slevou až 30% !

PŘIHLÁSIT

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Komplexní bezpečnostní poradenství nabízíme nyní s akční slevou až 30% !

PŘIHLÁSIT

VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ V ZAHRANIČÍ

Nabízíme službu Vyhledávání obchodních partnerů, kdy podle požadavků klienta vyhledáme vhodné potencionální zahraniční partnery pro různé obory v zájmové lokalitě.

PŘIHLÁSIT