OSOBNÍ OCHRANA

OSOBNÍ OCHRANA

Komplexní soubor služeb zajišťujících analýzu, prevenci a přímou ochranu osob vůči všem potencionálním rizikům, která je mohou ohrožovat ve veřejném i v soukromém prostředí. Služby close protection (CP) jsou nabízeny nejen privátním osobám či představitelům působícím na exponovaných postech v komerční sféře, ale také představitelům diplomatického či státního aparátu a jejich rodinným příslušníkům působícím v potencionálně rizikových sférách a oblastech. Každý z nabízených ochranných programů je zvláště přizpůsobován požadavkům klienta tak, aby poskytoval maximální úroveň osobní ochrany, zároveň ho však minimálně omezoval. Tímto je umožněno klientovi plně se soustředit na své pracovní či soukromé aktivity. V rámci služeb CP také zajišťujeme: ◉ Návrh, řízení a realizace rozvrhu a bezpečnostních opatření ◉ Zajištění transferu a bezpečnostní doprovody ◉ Zajištění řidičů a vozidel splňujících bezpečnostní parametry ◉ Výběr ubytování a rezervace, včetně zabezpečení místa a prostorů ◉ Realizace bezpečnostních požadavků pro další osoby a členy rodiny, děti apod. Při požadavku klienta na maximální možnou účinnost realizujeme tuto činnost jako tzv. Executive close protection (ECP) za použití speciální taktické skupiny. Zahra­niční podnikatelské cesty Současná bezpečnostní situace v některých destinacích tvoří zvýšená rizika ohrožující klienty, kteří jsou v těchto často „velmi nebezpečných zónách“ nuceni v rámci svých pracovních či podnikatelských aktivit působit. Právě těmto klientům nabízíme komplexní služby k zajištění jejich bezpečnosti. Součástí těchto služeb je návrh a realizace bezpečnostních opatření s cílem v maximální možné míře omezit rizika a zajistit tak bezproblémový průběh pracovní cesty do zahraničí. Jedná se o komplexní program zajišťující analýzu oblasti plánované trasy v cizím prostředí a realizace bezpečnostních opatření pro celý průběh cesty. Na základě požadavků klienta provedeme analýzu a vyhodnotíme možná rizika a ohrožení vůči jeho osobě či subjektu, který reprezentuje během svého pobytu v zahraničí. Navrhneme a zrealizujeme potřebná protiopatření s cílem v maximální možné míře omezit rizika, a zajistit tak bezproblémovost průběhu pracovní cesty do zahraničí. V rámci této služby nabízíme také program s cílem obeznámit klienta s prostředím, ve kterém se hodlá pohybovat. Klienti jsou seznámeni s riziky, se kterými se mohou během pohybu v konkrétní destinaci setkat. Po seznámení s výše uvedenými skutečnostmi a bezpečnostní analýzou obdrží klient také instrukce týkající se především rozpoznávání možných rizik a ohrožení, metody zvládnutí situací, včetně osobní preventivní bezpečnosti a obranných/ochran­ných technik. Tyto služby jsou nabízeny především: ◉ VIP osobám ◉ Podnikatelským subjektům působícím v zahraničí ◉ Nevládním organizacím Individuální programy jsou vytvořeny podle obecného taktického rámce, jsou dále upraveny podle specifických požadavků klienta a zejména místních reálných rizik, které mohou ohrozit či jinak ovlivnit činnost klienta v dané geografické oblasti.

AKCE

AKCE BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Nabídka služeb komplexního bezpečnostního poradenství a provedení bezpečnostní analýzy nyní s akční slevou 20% !

PŘIHLÁSIT

AKCE VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ V ZAHRANIČÍ

Nabízíme službu Vyhledávání obchodních partnerů, kdy podle požadavků klienta vyhledáme vhodné potencionální zahraniční partnery.

PŘIHLÁSIT

AKČNÍ NABÍDKA EZS (návrh-dodávka-montáž)

Akční nabídka návrhu, dodávky s montáží EZS včetně kamerového systému se slevou až 30% !

PŘIHLÁSIT