OSOBNÍ OCHRANA

OSOBNÍ OCHRANA

Komplexní soubor služeb zajišťujících analýzu, prevenci a přímou ochranu osob vůči všem potencionálním rizikům, která je mohou ohrožovat ve veřejném i v soukromém prostředí.
Služby close protection (CP) jsou nabízeny nejen privátním osobám či představitelům působícím na exponovaných postech v komerční sféře, ale také představitelům diplomatického či státního aparátu a jejich rodinným příslušníkům působícím v potencionálně rizikových sférách a oblastech. Každý z nabízených ochranných programů je zvláště přizpůsobován požadavkům klienta tak, aby poskytoval maximální úroveň osobní ochrany, zároveň ho však minimálně omezoval. Tímto je umožněno klientovi plně se soustředit na své pracovní či soukromé aktivity.
V rámci služeb CP také zajišťujeme: ◉ Návrh, řízení a realizace rozvrhu a bezpečnostních opatření ◉ Zajištění transferu a bezpečnostní doprovody ◉ Zajištění řidičů a vozidel splňujících bezpečnostní parametry ◉ Výběr ubytování a rezervace, včetně zabezpečení místa a prostorů ◉ Realizace bezpečnostních požadavků pro další osoby a členy rodiny, děti apod. 
Zahraniční podnikatelské cesty Současná bezpečnostní situace v některých destinacích tvoří zvýšená rizika ohrožující klienty, kteří jsou v těchto často „velmi nebezpečných zónách“ nuceni v rámci svých pracovních či podnikatelských aktivit působit. Právě těmto klientům nabízíme komplexní služby k zajištění jejich bezpečnosti. Součástí těchto služeb je návrh a realizace bezpečnostních opatření s cílem v maximální možné míře omezit rizika a zajistit tak bezproblémový průběh pracovní cesty do zahraničí. Jedná se o komplexní program zajišťující analýzu oblasti plánované trasy v cizím prostředí a realizace bezpečnostních opatření pro celý průběh cesty. 
Služby jsou nabízeny především: ◉ VIP osobám ◉ Podnikatelským subjektům působícím v zahraničí ◉ Nevládním organizacím Individuální programy jsou vytvořeny podle obecného taktického rámce, jsou dále upraveny podle specifických požadavků klienta a zejména místních reálných rizik, které mohou ohrozit či jinak ovlivnit činnost klienta v dané lokalitě.

AKCE

AKČNÍ NABÍDKA ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ

Provádíme návrhy, dodávky s montáží zabezpečovacích systémů včetně kamerových systémů dle aktuální nabídky se slevou až 30% !

PŘIHLÁSIT

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Komplexní bezpečnostní poradenství nabízíme nyní s akční slevou až 30% !

PŘIHLÁSIT

VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ V ZAHRANIČÍ

Nabízíme službu Vyhledávání obchodních partnerů, kdy podle požadavků klienta vyhledáme vhodné potencionální zahraniční partnery pro různé obory v zájmové lokalitě.

PŘIHLÁSIT